Χρόνια Πολλά στις αγωνίστριες της ζωής!

Iδού, αυτές οι γυναίκες φέρνονται θαυμαστά· αυτές είναι μεγαλόψυχες, και λένε ότι μαθαίνουν από μας· δε δειλιάζουν, μολονότι τους επάρθηκε η ελπίδα που είχαν να γεννήσουν τέκνα για τη δόξα και για την ευτυχία.
Eμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε απ’ αυτές και να τες λατρεύουμε έως την ύστερην ώρα...

Διονύσιος Σολωμός (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ)

 

Χρόνια Πολλά στις σύγχρονες αγωνίστριες της ζωής που δίνουν καθημερινά τις δικές τους «μάχες» ενάντια στη βία, στην ανισότητα, στην ανεργία, στην καταπάτηση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους!